Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2017 10:50 GP.6733.14.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy na działce 110 mm PVC o długości 280 mb na działce nr ewid. 130 w Grudzkowoli, gmina Grójec
25.04.2017 10:16 GP.6733.11.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV na działce nr ewid. 13/59 w miejscowości Krobów, gmina Grójec
25.04.2017 09:10 GP.6733.9.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 na działce nr ewid. 137 – obręb 0016 Kociszew, gmina Grójec
20.04.2017 15:07 GP.6733.8.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 33, 35, 37, 18/10, 19/6, 19/11, 19/12, 19/5, 19/7, 19/13, 19/14, 19/4, 19/9, 19/10, 19/17, 19/18, 23/1, 19/8, 19/15, 19/16 – obręb 0017 Krobów, gmina Grójec
20.04.2017 15:06 GP.6733.7.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka kablowo - napowietrznego oświetlenia ulicznego – Wola Krobowska na działce nr ewidencyjny 8, gmina Grójec
19.04.2017 13:34 OŚ.6220.13.2011.BJU Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania żądanych kopii akt sprawy.
18.04.2017 13:36 GP.6733.6.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka napowietrznego oświetlenia ulicznego – Wola Worowska na działkach nr ewidencyjny 104/9, 137/2 oraz 151/2, gmina Grójec ”-decyzja Nr 8/2017 z dnia 18.04.2017r.
13.04.2017 11:17 GP.6733.18.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowę dwóch odcinków oświetlenia ulicznego: - odcinka napowietrznego dla drogi lokalnej po stronie N DK50 oraz odcinka napowietrzno-kablowego dla drogi lokalnej po stronie S DK50 w miejscowości Worów, gm. Grójec na dz. nr ewid. N - 157/5, 158/1, 174, 170/4, 170/2, S – 220/1, 221/1, 222/1, 179/1, 228/1.
13.04.2017 11:15 GP.6733.17.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 PVC i długości 580 mb w miejscowości Kobylin, gm. Grójec na dz. nr ewid. 51, 71, 75/4.
12.04.2017 13:57 GP.6733.5.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka oświetlenia ulicznego – Głuchów i Podole ul. Spacerowa na działkach nr ewid. 155/22, 195/1, 195/2 i 153/21, gmina Grójec ” -decyzja Nr 7/2017 z dnia 10.04.2017r.

1 2 3 4 5 6 następna