Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2018 12:24 GP. 6733. 34. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV), budowę linii napowietrznej SN, budowę linii kablowej nN (0,4 kV), budowę złączy kablowo-pomiarowych.
14.08.2018 12:23 GP. 6733. 29. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowę budynku OSP na potrzeby garażu w miejscowości Kośmin, na działce nr 11/1 na terenie gminy Grójec
09.08.2018 10:06 GP. 6733. 30. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego r 30/18 obejmującą: „Budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15 kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowy linii kablowej nN niskiego napięcia w miejscowości Wólka Turowska, na działkach nr 32, 12/2, 13, 12/1, 14, 5/4, 16/1, 5/3, 6/1, 5/2, 1, 2, 3, 4 oraz w miejscowości Kępina na działkach nr 86/6, 86/5, 86/4, na terenie gminy Grójec”
09.08.2018 07:46 WI-II.7820.1.9.2018. AC Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
09.08.2018 07:44 WI-II.7820.1.11.2018.AC Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
06.08.2018 13:22 Obw. Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
31.07.2018 07:32 GP. 6733. 33. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej Zalesie 1 k/Grójca, gm. Grójec
31.07.2018 07:30 GP. 6733. 28. 2018. ID Obw o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowę i rozbudowę odgałęzienia JW. Słomczyn i JW. Ogrodzienice w linii SN 15 kV relacji Grójec – Drwalew na działkach nr 17/11, 18/9, 368/27, 368/10, 368/7 (obręb Słomczyn) i nr 181 (obręb Wola Krobowska)”
20.07.2018 14:49 GP.6220.5.2018.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji - Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi w m. Słomczyn gm. Grójec
19.07.2018 14:17 GP. 6733. 32. 2018. ID Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Skurów, gm. Grójec

1 2 3 4 5 6 następna