Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2017 12:01 GP.6733.14.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PVC o długości 280 mb w miejscowości Grudzkowola, gm. Grójec na działkach nr ewid. 130 .
23.03.2017 12:00 GP.6733.13.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PVC o długości 205 mb w miejscowości Lesznowola, gm. Grójec na działkach nr ewid. 335/2, 133/50.
23.03.2017 11:58 GP.6733.9.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 o długości 293 mb w miejscowości Kociszew, gm. Grójec na działce nr ewid. 137.
23.03.2017 11:56 GP.6733.12.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PVC w miejscowości Lesznowola przy ul. Leśnej, gm. Grójec na działkach nr ewid. 132, 331, 133/18.
22.03.2017 10:00 GP.6733.11.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV w miejscowości Krobów, gm. Grójec
22.03.2017 09:57 GP.6733.10.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka oświetlenia linia kablowo-napowietrzna ul. Leśnej w miejscowości Głuchów, gm. Grójec na dz. nr ewid. 131/9, 132/1, 107/12.
21.03.2017 13:38 GP.6733.2.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz wstawienie konstrukcji O(20,0)-12/12 w istniejącą linię średniego napięcia -15kV w miejscowości Mirowice
17.03.2017 12:27 GP.6733.1.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowę odcinka napowietrznej linii NN STS „Kośmin 2 Wieś” w przęsłach 2/P-10 do 4/BP-10 polegającej na demontażu odcinka L1=98 m linii napowietrznej, montażu dwóch nowych konstrukcji wsporczych 3/K-10/12 i 4/K-10/12 oraz budowę linii kablowej NN typu YAKXS4x70+YAKXS4X25 o L1=119 m w miejscowości Kośmin na działce nr 87, gmina Grójec -decyzja Nr 7/2017 z dnia 14.03.2017r.
09.03.2017 13:14 GP.6733.8.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowę oraz budowę kablowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Krobów, gm. Grójec na działkach nr ewid. 33, 35, 37, 18/10, 19/6, 19/11, 19/12, 19/5, 19/7, 19/13, 19/14, 19/4, 19/9, 19/10, 19/17, 19/18, 23/1, 19/8, 19/15, 19/16.
07.03.2017 15:08 GP.6733.7.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Krobowska, gm. Grójec na dz. nr.ewid. 8.

1 2 3 4 5 6 następna