Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2017 11:11 GP. 6733. 23. 2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowę i przebudowę (modernizacj) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec
25.07.2017 11:09 GP.6733.24.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV złączy kablowych ZK oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej SN w ramach inwestycji: „Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęcia wody w miejscowości Szczęsna dz. 2/2 oraz Wola Worowska dz. 133 – gm. Grójec – RE-Kozienice” na działkach nr 355/5, 354/8, 509, 390/3, 193/4, 354/7, 355/3, 508/1, 508/2, 390/1 w miejscowości Głuchów; na działkach nr 4, 5, 6, 3, 2/1, 2/2, 1/2 w miejscowości Szczęsna; na działkach nr 136/1, 163, 135/1, 119/1, 118/1, 136/2, 135/2, 119/2, 118/2, 134, 133 w miejscowości Wola Worowska gmina Grójec
18.07.2017 15:23 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA, pojemność 1390 cm3, rok produkcji 2003, numer nadwozia TMBDC414532795802, kolor srebrny, przebieg ok. 370 000 km.
07.07.2017 14:32 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA
04.07.2017 10:00 GP. 6733. 25. 2017. JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GRJ4403A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 153/12 położonej w Podolu.
03.07.2017 07:29 GP.7321.2.10.2015.ID Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW
28.06.2017 13:40 GP.6721.1.12.2015.ID Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- działki nr 1996/1, 1996/2, 1997/1, 1997/2 i 1998
28.06.2017 13:34 GP.6722.2.12.2014.ID Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- działki nr 3665/1, 3666/1 i 3667/1
28.06.2017 11:51 OŚ.6220.10.2016.BJU Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce w m. Głuchów gm. Grójec.
28.06.2017 07:49 GP. 6733. 28. 2017. JM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrzno-kablowego oświetlenia ul. Leśnej w Lesznowoli na działkach nr 113/14, 113/13, 113/12, 113,/11, 113/10, 113/2, 111/7, 110/11, 109, 110/8, 132, 105, 104, 103, 102/2, 102/1, 101/2, 101/1, 100/2 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.

1 2 3 4 5 6 następna