Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2018 13:49 WI.271.35.2018.ARO-3 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”
11.05.2018 08:41 WI.271.33.2018.JMA-4 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
11.05.2018 08:39 WI.271.34.2018.JMA-4 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
08.05.2018 15:32 WI.271.29.2018.JMA-8 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
26.04.2018 14:38 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół.
25.04.2018 13:47 WI.271.19.2018.JMA-6 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
25.04.2018 13:43 WI.271.24.2018.JMA-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap
25.04.2018 13:38 WI.271.25.2018.JMA-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli
24.04.2018 15:01 WI.271.26.2018.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
24.04.2018 14:53 WI.271.20.2018.ARO-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową.

1 2 3 4 5 6 następna