Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 11:23 WI.271.35.2017.JK-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.”
08.09.2017 15:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rejestracyjny WGR 65GG
06.09.2017 14:32 WI.271.34.2017.JMA-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.
06.09.2017 13:29 WI.271.33.2017.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Budowę odcinka chodnika wraz z wymiana nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowę drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.”
09.08.2017 09:37 WI.271.31.2017.PJ Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec sezon 2017/2018
07.08.2017 12:01 WI.271.30.2017.GM-7 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę odcinka chodnika wraz z wymiana nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowę drogi gminnej os. Centrum w Grójcu
03.08.2017 11:51 WI.271.32.2017.JMA-2 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec.
28.07.2017 07:36 AU.271.1.2017.SKA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec”.
19.07.2017 15:41 WI.271.29.2017.JMA-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie.”
17.07.2017 11:03 AU.271.1.2017.SKA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

1 2 3 4 5 6 następna