Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2018 15:32 WI.271.45.2018.ARO-3 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
06.09.2018 15:19 WI.271.44.2018.GM-4 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
27.08.2018 09:34 WI.271.28.2018.ARO-3 Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki”
22.08.2018 13:25 WI.271.43.2018.ARO-3 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.”
10.08.2018 08:49 ZGK-III-71441/06/18 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 4 : / z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku/. 1. Armii Krajowej 4 o pow.użytk.33,60 m2
09.08.2018 12:28 ZGK-III-71441/07/18 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 38 : / z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku/. 1. Józefa Piłsudskiego 38 o pow.użytk.41,46 m2
03.08.2018 13:31 OSP Zalesie 1/2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Zalesie
26.07.2018 07:22 WI.271.42.2018.ARO-4 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu oraz budowę odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
24.07.2018 13:18 WI.271.41.2018.GM-4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony na modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – etap I
02.07.2018 10:33 WI.271.39.2018.JMA-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

1 2 3 4 5 6 następna