Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2017 15:41 WI.271.29.2017.JMA-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie.”
17.07.2017 11:03 AU.271.1.2017.SKA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
07.07.2017 13:51 WI.271.28.2017.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudową drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
03.07.2017 15:06 WI.271.26.2017.JMA-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona). Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli
29.06.2017 15:19 SPF.271.1.2017.KW Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony na zarządzanie kinem
22.06.2017 07:34 WI.271.27.2017.GM-7 Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudową drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
20.06.2017 15:10 WI.271.25.2017.JMA-4 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów.
08.06.2017 11:39 3/PN-RD-PSPNR3/17/05/2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu
08.06.2017 11:21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA POŁACI DACHOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
02.06.2017 11:18 WI.271.24.2017.GM-7  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grójcu.

1 2 3 4 5 6 następna