Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2017 15:01 OR.271.2.2017.SJB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
07.11.2017 15:07 ZGK - OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokali użytkowych położonych w Grójcu przy Placu Wolności 1 :/ z wyłączeniem prowadzenia działalności gastronomicznej/.
07.11.2017 07:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grójec
27.09.2017 13:12 ZGK-III-71441/06/17 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 5 o powierzchni użytkowej 26,80 m2
19.09.2017 11:23 WI.271.35.2017.JK-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.”
08.09.2017 15:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rejestracyjny WGR 65GG
06.09.2017 14:32 WI.271.34.2017.JMA-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.
06.09.2017 13:29 WI.271.33.2017.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Budowę odcinka chodnika wraz z wymiana nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowę drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.”
09.08.2017 09:37 WI.271.31.2017.PJ Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec sezon 2017/2018
07.08.2017 12:01 WI.271.30.2017.GM-7 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę odcinka chodnika wraz z wymiana nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowę drogi gminnej os. Centrum w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna