Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2017 12:01 ZGK-III-71441/06/17 ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m².
23.08.2017 10:50 WI.271.35.2017.JK-1 Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn: Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.
23.08.2017 07:40 WI.271.34.2017.JMA-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
22.08.2017 11:56 WI.271.33.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
21.07.2017 14:00 WI.271.31.2017.PJ Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg w gmine Grójec
19.07.2017 15:47 WI.271.32.2017.JMA-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
18.07.2017 15:12 WI.271.30.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
03.07.2017 15:13 WI.271.29.2017.JMA-2 Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
23.06.2017 12:33 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
22.06.2017 14:59 WI.271.28.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.

1 2 3 4 5 6 następna