Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2018 11:45 WI.271.13.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
14.02.2018 11:40 WI.271.12.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
14.02.2018 11:34 WI.271.14.2018.GM Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
12.02.2018 12:50 WI.271.8.2018.GM Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
09.02.2018 13:56 WI.271.11.2018.ARO Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową”
05.02.2018 15:08 WI.271.9.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.
05.02.2018 15:00 WI.271.10.2018.JMA Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
02.02.2018 09:35 ZGK-III-71441/01/18 ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w Grójcu o powierzchni użytkowej 48,60 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
30.01.2018 13:25 WI.271.8.2018.GM Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
23.01.2018 11:26 WI.271.7.2018.GM Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna