Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2017 14:00 WI.271.31.2017.PJ Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg w gmine Grójec
19.07.2017 15:47 WI.271.32.2017.JMA-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
18.07.2017 15:12 WI.271.30.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
03.07.2017 15:13 WI.271.29.2017.JMA-2 Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
23.06.2017 12:33 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
22.06.2017 14:59 WI.271.28.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
14.06.2017 13:12 532578-N-2017 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
06.06.2017 15:12 WI.271.27.2017.GM-2 Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
31.05.2017 11:44 WI.271.26.2017.JMA Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona) Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli
31.05.2017 11:27 WI.271.25.2017.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów.

1 2 3 4 5 6 następna