Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2017 14:00 WI.271.37.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.
20.10.2017 07:32 ZGK-III-71441/07/17 ZGK - przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 1.
09.10.2017 12:32 WI.271.36.2017.JMA-3 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec
03.10.2017 12:43 OR.271.2.2017.SJB SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY I MIASTA GRÓJEC W OKRESIE 01.01.2018r. – 31.12.2019r.
25.09.2017 15:37 WI.271.36.2017.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec
12.09.2017 12:01 ZGK-III-71441/06/17 ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m².
23.08.2017 10:50 WI.271.35.2017.JK-1 Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn: Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.
23.08.2017 07:40 WI.271.34.2017.JMA-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
22.08.2017 11:56 WI.271.33.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
21.07.2017 14:00 WI.271.31.2017.PJ Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg w gmine Grójec

1 2 3 4 5 6 następna