Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2017 14:54 OR.271.2.2017.SJB Informacja z otwarcia ofert - sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
11.10.2017 15:12 WI.271.36.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - „Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec”
11.09.2017 14:08 WI.271.35.2017.JK-3 Informacja z otwarcia ofert - Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec
01.08.2017 07:51 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa IV – usuwanie śniegu z ulic i parkingów miasta
01.08.2017 07:47 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa III – odśnieżanie ulic i dróg gruntowych w mieście i na wsi – południowa część gminy
01.08.2017 07:44 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa II – odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – północna część gminy
31.07.2017 15:35 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa V – odśnieżanie chodników małym pługiem samobieżnym
31.07.2017 15:32 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa I – płużenie ulic i dróg utwardzonych w mieście i na wsi
05.07.2017 14:46 AU.271.1.2017.SKA Informacja z otwarcia ofert - Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
21.06.2017 14:16 WI.271.27.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przebudowę chodników na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona). Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli.

1 2 3 4 następna