Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 13:15 WI.271.9.2018.KAK-3 Informacja z otwarcia ofert - Budowę ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym
16.02.2018 13:11 WI.271.10.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
15.02.2018 15:02 WI.271.8.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
02.02.2018 14:18 WI.271.5.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
31.01.2018 22:38 WI.271.3.2018.JK-2 Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.
31.01.2018 22:34 WI.271.4.2018.ARO-2 Informacja z otwarcia ofert - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
24.01.2018 13:32 WI.271.2.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
24.01.2018 13:30 WI.271.1.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
27.12.2017 14:25 WI.271.42.2017.PJ Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku
19.12.2017 15:28 WI.271.41.2017.PJ I N F O R M A C J A dotycząca przetargu nieograniczonego na usługi związane z odpadami w 2018 roku

1 2 3 4 5 6 następna