Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2017 14:08 WI.271.35.2017.JK-3 Informacja z otwarcia ofert - Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec
01.08.2017 07:51 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa IV – usuwanie śniegu z ulic i parkingów miasta
01.08.2017 07:47 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa III – odśnieżanie ulic i dróg gruntowych w mieście i na wsi – południowa część gminy
01.08.2017 07:44 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa II – odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – północna część gminy
31.07.2017 15:35 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa V – odśnieżanie chodników małym pługiem samobieżnym
31.07.2017 15:32 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa I – płużenie ulic i dróg utwardzonych w mieście i na wsi
05.07.2017 14:46 AU.271.1.2017.SKA Informacja z otwarcia ofert - Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
21.06.2017 14:16 WI.271.27.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przebudowę chodników na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona). Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli.
16.06.2017 07:36 WI.271.25.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przebudowę drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów.
02.06.2017 11:06 3/PN-RD-PSPNR3/17/05/2017 Informacja z otwarcia ofert - Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu.

1 2 3 4 następna