Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2017 14:46 AU.271.1.2017.SKA Informacja z otwarcia ofert - Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
21.06.2017 14:16 WI.271.27.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przebudowę chodników na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona). Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli.
16.06.2017 07:36 WI.271.25.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przebudowę drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów.
02.06.2017 11:06 3/PN-RD-PSPNR3/17/05/2017 Informacja z otwarcia ofert - Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu.
31.05.2017 14:16 WI.271.24.2017.GM-3 Informacja z otwarcia ofert - „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grójcu”
10.05.2017 15:16 1/PN-RD-PSPNR3/19/04/2017 Informacja z otwarcia ofert - Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej nr 3 w Grójcu.
10.05.2017 13:43 WI.271.23.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec.
09.05.2017 12:43 Informacja z otwarcia ofert - ZARZĄDZANIE KINEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY
12.04.2017 13:43 WI.271.22.2017.JMA-4 Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Głuchów - Wysoczyn
06.04.2017 22:32 1/PN-RD-PSPNR3/21/03/2017 Informacja z otwarcia ofert - Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu.

1 2 3 4 następna