Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2017 11:26 UR XXVI/217/17 Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Miejskiej W Grójcu z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
06.02.2017 08:49 UR XXV/208/17 Uchwała Nr XXV/208/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
04.01.2017 15:05 UR-XXIV Uchwała Nr XXIV/207/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r.
04.01.2017 15:03 UR-XXIV Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-R.4131.40.2016.AW z dnia 5 grudnia 2016 r.
02.01.2017 09:58 UR-XXIII Uchwała Nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu sp. z o.o. na lata 2017-2019”
02.01.2017 09:49 UR-XXIII Uchwała Nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2017
02.01.2017 09:41 UR-XXIII Uchwała Nr XXIII/203/16 Rady Miejska w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2017
02.01.2017 09:36 UR-XXIII Uchwała Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2016–2025
02.01.2017 09:04 UR-XXIII Uchwała Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2016
02.01.2017 08:53 UR-XXIII Uchwała Nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

1 2 3 4 5 6 następna