Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2017 13:34 UR XXX/244/17 UCHWAŁA Nr XXX/244/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu gminnego o łącznej pow. 0,9863 ha, położonego przy ul. Armii Krajowej 53 w Grójcu na rzecz użytkownika wieczystego
12.05.2017 13:32 UR XXX/243/17 UCHWAŁA Nr XXX/243/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu gminnego o łącznej pow. 0,7353 ha, położonego przy ul. Armii Krajowej 51 w Grójcu na rzecz użytkownika wieczystego
12.05.2017 13:30 UR XXX/242/17 UCHWAŁA Nr XXX/242/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży gruntu gminnego o pow. 780 m2, położonego przy ul. Armii Krajowej 39 w Grójcu
12.05.2017 13:28 UR XXX/241/17 UCHWAŁA Nr XXX/241/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej o pow. 1,18 ha, położonej w Krobowie
12.05.2017 13:26 UR XXX/240/17 UCHWAŁA Nr XXX/240/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej o pow. 0,75 ha, położonej w Krobowie
12.05.2017 13:24 UR XXX/239/17 UCHWAŁA Nr XXX/239/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/216/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.01.2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
12.05.2017 13:21 UR XXX/238/17 UCHWAŁA Nr XXX/238/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025
12.05.2017 13:15 UR XXX/237/17 UCHWAŁA Nr XXX/237/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
12.05.2017 13:10 UR XXX/236/17 UCHWAŁA NR XXX/236/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
12.05.2017 13:01 UR XXX/235/17 UCHWAŁA NR XXX/235/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852

1 2 3 4 5 6 następna