Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2017 10:57 UR XXIX/226/17 UCHWAŁA Nr XXIX/226/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2017 rok
13.04.2017 11:33 UR XXIX/225/17 UCHWAŁA Nr XXIX/225/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 217 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chynów
13.04.2017 11:31 UR XXIX/224/17 UCHWAŁA Nr XXIX/224/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025 .
13.04.2017 11:28 UR XXIX/223/17 UCHWAŁA Nr XXIX/223/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
13.04.2017 11:25 UR XXIX/222/17 UCHWAŁA NR XXIX/222/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grójec lub jej jednostkom organizacyjnym
13.04.2017 11:22 UR XXIX/221/17 UCHWAŁA NR XXIX/221/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2017 roku
13.04.2017 11:19 UR XXIX/220/17 UCHWAŁA NR XXIX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
27.03.2017 11:40 UR XXVIII/219/17 UCHWAŁA Nr XXVIII/219/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
27.03.2017 11:36 UR XXVII/218/17 UCHWAŁA Nr XXVII/218/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
27.03.2017 11:31 UR XXVI/217/17 Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Miejskiej W Grójcu z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

1 2 3 4 5 6 następna