Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2018 09:57 UR XLV-342-18 Uchwała Nr XLV/342/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójckiemu
25.06.2018 09:50 UR XLV-341-18 Uchwała Nr XLV/341/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Prójec na lata 2018.
25.06.2018 09:20 UR XLV-340-18 Uchwała Nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018.
22.06.2018 14:53 UR XLV-339-18 Uchwała Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec
22.06.2018 13:43 UR XLV/338/18 Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
25.05.2018 14:05 UR XLIV/337/18 Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grójec.
25.05.2018 13:55 Ur XLIV/336/18 Uchwała Nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec
25.05.2018 13:25 UR XLIV/335/18 Uchwała Nr XLIV/335/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
25.05.2018 13:09 UR XLIV/334/18 Uchwała Nr XLIV/334/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018.
25.05.2018 12:55 UR XLIV/333/18 Uchwała Nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r.

1 2 3 4 5 6 następna