Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2017 12:11 UR XXXII/255/17 UCHWAŁA Nr XXXII/255/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
12.07.2017 11:58 UR XXXII/254/17 UCHWAŁA Nr XXXII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Grójec na lata 2017 - 2023
12.07.2017 10:47 UR XXXII/253/17 UCHWAŁA Nr XXXII/253/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
12.07.2017 10:34 UR XXXII/252/17 UCHWAŁA Nr XXXII/252/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2016
19.06.2017 13:06 UR XXXI/251/17 UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
19.06.2017 12:59 UR XXXI/250/17 UCHWAŁA Nr XXXI/250/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025
19.06.2017 12:50 UR XXXI/249/17 UCHWAŁA Nr XXXI/249/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
19.06.2017 12:47 UR XXXI/248/17 UCHWAŁA Nr XXXI/248/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Księdza Piotra Skargi 8 w Grójcu
19.06.2017 12:45 UR XXXI/247/17 UCHWAŁA Nr XXXI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
19.06.2017 12:44 UR XXXI/246/17 UCHWAŁA NR XXXI/246/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.

1 2 3 4 5 6 następna