WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU KADENCJI 2017-2019r.

WYBORY
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

Zarządzeniem Nr 125/17 z dnia 2 września  2017 roku
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził
na dzień 27 października  2017 roku
wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu

Wybory zostaną przeprowadzone na terenie szkoły danego okręgu wyborczego. 
W danym okręgu wyborczym przysługuje następująca liczba mandatów:

  1. Okręg Nr 1 - Oddziały Gimnazjalne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu, ul. Polna 17  – – 3 mandaty,
  2. Okręg Nr 2 - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi, ul Poświętne 17 – 8 mandatów,
  3. Okręg Nr 3 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 12 – 8 mandatów,
  4. Okręg Nr 4 - Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Polna 17 – 2 mandaty.

Kandydatem na Radnego z danego okręgu wyborczego może być uczeń, który uczęszcza do szkoły z tego okręgu.

W celu zarejestrowania się, kandydat na Radnego składa do Szkolnej Komisji Wyborczej:

  1. wykaz minimum 15 osób popierających swoją kandydaturę,
  2. oświadczenie o wyrażeniu  zgody na kandydowanie,
  3. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie  - w przypadku osoby niepełnoletniej

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym termin zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu upływa z dniem 19 października 2017 r. do godz. 1400.

Niezbędne druki można uzyskać:  

  • od  Szkolnych Komisji Wyborczych,
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu  pod adresem www.grojecmiasto.pl w zakładce Młodzieżowa Rada,
  •  w Wydziale ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych – Ratusz, Plac Wolność 2 w Grójcu, pok. Nr 7.

Dodatkowych informacji udziela Hanna Górka - Naczelnik Wydziału ds. obsługi Biura Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. /48/  664-32-77, oraz Szkolna Komisja Wyborcza danego okręgu wyborczego.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU KADENCJI 2017-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2017 10:49